Mikołaja Kopernika 18, 05-091 Ząbki        572 494 846       biuro@serwisekspresow4you.pl
  Mikołaja Kopernika 18, 05-091 Ząbki        572 494 846
  biuro@serwisekspresow4you.pl

Ekspres do kawy Nivona – konserwacja, czyszczenie i rozwiązywanie problemów.

Korzystanie z ekspresu do kawy wymaga od nas regularnych przeglądów oraz czyszczenia.

Czyszczenie i konserwacja ekspresu Nivona

 1. USTAWIENIE POZIOMU ZMIELENIA KAWY W EKSPRESIE NIVONA
 2. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA EKSPRESU NIVONA
 3. PŁUKANIE SPIENIACZA W EKSPRESIE NIVONA
 4. CZYSZCZENIE SPIENIACZA W EKSPRESIE NIVONA
 5. PŁUKANIE SYSTEMU W EKSPRESIE NIVONA
 6. CZYSZCZENIE SYSTEMU W EKSPRESIE NIVONA
 7. ODKAMIENIANIE SYSTEMU W EKSPRESIE NIVONA
 8. WYJMOWANIE I CZYSZCZENIE ZAPARZACZA W EKSPRESIE NIVONA
 9. REGULARNE CZYSZCZENIE RĘCZNE EKSPRESU NIVONA
 10. ROZKŁADANIE I CZYSZCZENIE SPIENIACZA W EKSPRESIE NIVONA
 11. ZMIANA FILTRA W EKSPRESIE NIVONA
 12. SAMODZIELNE USUWANIE PROBLEMÓW W EKSPRESIE NIVONA

Ustawianie poziomu zmielenia

W celu zmiany poziomu zmielenia kawy należy:

1 Otworzyć drzwiczki serwisowe z prawej na obudowie (lekko pociągnąć do góry element odblokowujący wewnątrz uchwytu, następnie ostrożnie zdjąć drzwiczki serwisowe z obudowy)

2 Ustawić filiżankę pod wylotem o regulowanej wysokości

3  Pokrętło ustawić w menu Kawa na ESPRESSO, następnie nacisnąć pokrętło

4 Gdy młynek mieli ziarna, poziom zmielenia można zmieniać poprzez przesuwanie regulatora u góry z prawej, w lewo = drobniejsze zmielenie, w prawo = grubsze zmielenie.

5 Ponownie zamknąć drzwiczki serwisowe, trzpienie na dolnej krawędzi drzwiczek serwisowych wsunąć w wycięcia a następnie wcisnąć drzwiczki serwisowe, aż zablokują się.

Czyszczenie i konserwacja

Wszystkie programy czyszczenia i konserwacji można wybierać i uruchamiać w menu

Konserwacja. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat wzywający do przeprowadzenia czyszczenia/czynności konserwacyjnej, odpowiedni program można uruchomić również

bezpośrednio w tym komunikacie.

1 Wybrać komunikat za pomocą pokrętła i potwierdzić lub

2 wybrać menu Konserwacja

3 Wybrać program czyszczenia lub pielęgnacji i uruchomić go za pomocą pokrętła

Urządzenie uruchamia odpowiedni program czyszczenia lub konserwacji i wyświetla

instrukcje odnośnie dalszego postępowania.

4 Postępować zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu aż do zakończenia programu

i potwierdzić za pomocą pokrętła.

Płukanie spieniacza

Po przyrządzeniu kawy z mlekiem na wyświetlaczu pojawi się komunikat wzywający do

wypłukania spieniacza. Spieniacz należy wypłukać, gdy tylko to możliwe, najpóźniej przed wyłączeniem urządzenia. W tym celu:

1 Wybrać komunikat za pomocą pokrętła i potwierdzić lub

2 w menu Konserwacja wybrać punkt PŁUKANIE SPIENIACZA

3 Jeden koniec dołączonego wężyka podłączyć do wylotu o regulowanej wysokości, a drugi koniec umieścić w tacce ociekowej, następnie potwierdzić za pomocą pokrętła

4 Ustawić wystarczająco duże naczynie (≥ 0,5 l) pod wylotem o regulowanej wysokości

i potwierdzić za pomocą pokrętła

Urządzenie rozpoczyna proces płukania. Gdy tylko proces płukania zakończy się, urządzenie się nagrzewa i jest ponownie gotowe do pracy.

Czyszczenie spieniacza

Wybrać komunikat za pomocą pokrętła i potwierdzić lub

1 w menu Konserwacja wybrać punkt Czyszczenie SPIENIACZA

2 Wlać do naczynia nieco środka czyszczącego oraz wodę (min. 0,3 l)

3 Proporcje mieszania: patrz dane od producenta środka czyszczącego

4 Postępować zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu aż do zakończenia programu

i potwierdzić za pomocą pokrętła

Urządzenie nagrzewa się i jest ponownie gotowe do pracy.

Płukanie systemu

Co jakiś czas należy przepłukać system.

1 W menu Konserwacja wybrać punkt PŁUKANIE SYSTEMU. Na wyświetlaczu pojawia

się komunikat Płukanie systemu

Gdy tylko skończy się proces płukania , urządzenie zacznie się nagrzewać i będzie ponownie gotowe do pracy.

Czyszczenie systemu

Ustawić wystarczająco duże naczynie (≥ 0,5 l) pod wylotem o regulowanej wysokości

1 Wybrać komunikat za pomocą pokrętła i potwierdzić lub

2 w menu Konserwacja wybrać punkt CZYSZCZENIE SYSTEMU

3 Postępować zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu aż do zakończenia programu

i potwierdzić za pomocą pokrętła

Urządzenie nagrzewa się i jest ponownie gotowe do pracy.

Odkamienianie systemu

Nie wolno przerywać trwającego programu odkamieniania!

Do odkamieniania nigdy nie używać octu ani środków na bazie octu, tylko dostępnych w handlu

Środków w płynie do odkamieniania automatycznych ekspresów do kawy

Przed rozpoczęciem procesu odkamieniania, należy wyjąć ze zbiornika na wodę filtr (jeśli jest).

Przy odkamienianiu należy dokładnie przestrzegać kolejności działań wskazywanej na wyświetlaczu!

W pierwszej kolejności należy wlać wodę do oznaczenia 0,5 l, a następnie dodać środek odkamieniający. Nie wolno robić  tego w odwrotnej kolejności! Należy przestrzegać wskazówek od producenta środka odkamieniającego

Wyjmowanie i czyszczenie zaparzacza

W razie potrzeby, a także przed każdym programem czyszczenia, należy wyjmować zaparzacz i czyścić go pod bieżącą wodą. Nie wolno używać przy tym żadnych środków czyszczących, a jedynie czystej, letniej wody!

1 Otworzyć drzwiczki serwisowe z prawej strony na obudowie, lekko pociągnąć do góry element odblokowujący wewnątrz uchwytu a następnie ostrożnie zdjąć drzwiczki serwisowe z obudowy.

2 Odblokować zaparzacz (nacisnąć czerwony przełącznik do góry i obrócić uchwyt

w lewo do oporu, aż zaskoczy)

3 Ostrożnie wyciągnąć zaparzacz, trzymając za uchwyt

4 Oczyścić zaparzacz pod bieżącą, zimną wodą i pozostawić do wyschnięcia

5 Ostrożnie włożyć zaparzacz z powrotem i zablokować go (przytrzymać czerwony

przełącznik wciśnięty i obrócić uchwyt w prawo do oporu, aż zaskoczy)

6 Ponownie zamknąć drzwiczki serwisowe, trzpienie na dolnej krawędzi drzwiczek serwisowych wsunąć w wycięcia a następnie wcisnąć drzwiczki serwisowe, aż zablokują się.

Regularne czyszczenie ręczne

WSKAZÓWKA

Przestrzegać poniższych wskazówek dotyczących czyszczenia. W bezpośrednim otoczeniu

produktów spożywczych należy zachować najwyższy stopień czystości.

Przy czyszczeniu tacki ociekowej uważać, aby oba styki metalowe na tylnej krawędzi tacki i przestrzenie między nimi były czyste i suche. Od czasu do czasu do czyszczenia tacki ociekowej używać wody z mydłem.

Urządzenie jest wyposażone w znajdujące się z tyłu rolki. Umożliwiają one przesuwanie po równej powierzchni. Dzięki temu można czyścić obszar pod urządzeniem.

Obudowę czyścić wewnątrz i od zewnątrz, wyłącznie za pomocą miękkiej, wilgotnej

ściereczki, bez użycia środków czyszczących

1 Tackę ociekową i pojemnik na fusy opróżniać najpóźniej, gdy pojawi się odpowiedni

komunikat na wyświetlaczu (robić to tylko przy włączonym urządzeniu, ponieważ

jedynie wtedy urządzenie wykrywa opróżnienie)

2  Po wyjęciu tacki ociekowej oraz pojemnika na fusy oczyścić obudowę od wewnątrz

miękką, wilgotną ściereczką, bez użycia środków czyszczących

3 Zbiornik na wodę należy codziennie płukać zimną wodą i ponownie napełniać czystą,

chłodną wodą

Rozkładanie i czyszczenie spieniacza

Zdjąć osłonę wylotu o regulowanej wysokości, wyjąć spieniacz, przesuwając go

lekko w dół, a następnie do przodu, i rozłożyć spieniacz na pojedyncze części

1 Starannie oczyścić poszczególne części i ponownie złożyć spieniacz

2 Złożony spieniacz ponownie umieścić w wylocie o regulowanej wysokości

3 Ponownie założyć osłonę wylotu o regulowanej wysokości

WSKAZÓWKA

Od czasu do czasu (najlepiej przed każdą dłuższą przerwą w przyrządzaniu napojów, a koniecznie

regularnie!) należy całkowicie rozkładać spieniacz na pojedyncze części i płukać go czystą wodą.

Zmiana filtra

Po oczyszczeniu ok. 50 l wody filtr zużywa się. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat

wzywający do wymiany filtra.

1 W menu Ustawienia wybrać punkt FILTR

2 Wybrać Tak, aby urządzenie wykryło, że aktualnie zainstalowany jest filtr

3 Wybrać Zmiana filtra

4 Opróżnić zbiornik na wodę; stary filtr ostrożnie wykręcić z uchwytu w zbiorniku za pomocą narzędzia montażowego na końcu miarki i wyrzucić do odpadów gospodarstwa domowego

5 Nowy filtr ostrożnie wkręcić w uchwyt w zbiorniku wody za pomocą narzędzia montażowego na końcu miarki

6 Postępować zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu aż do zakończenia programu

i potwierdzić za pomocą pokrętła

7 Odczekać, aż z wylotu przestanie wypływać woda

Urządzenie nagrzewa się i jest ponownie gotowe do pracy

Shopping Cart